Spawanie aluminium

Jakimi metodami najlepiej spawać aluminium?

Elementy aluminiowe są szeroko wykorzystywane w motoryzacji. Należą do nich na przykład samochodowe felgi, które ulegają różnego rodzaju pęknięciom, mogącym skutkować zniszczeniem zarówno obręczy koła, jak i jego opony. Pęknięcia i inne usterki dzięki spawaniu aluminium można jednak na nowo przywrócić do życia. Jakimi metodami najlepiej to zrobić?

Aluminium zdobyło zasłużoną popularność

Aluminium od lat jest szeroko wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Materiał ten używany jest do produkcji wielu elementów samochodowych nadwozi i nie tylko. Technologia obróbki aluminium ewoluowała przez lata. Obecnie do łączenia elementów aluminiowych wykorzystuje się najczęściej metody spawania łukowego w osłonie gazu ? MIG/MAG oraz TIG.

Spawanie aluminium

Spawanie aluminium daje spore pole do popisu

MIG/MAG to skrót od angielskiego Metal Inert Gas / Metal Active Gas. To nowoczesna metoda spawania aluminium elektrodą topliwą, która ma postać drutu nawiniętego na szpulę w osłonie gazów obojętnych ? MIG, bądź aktywnych ? MAG. W metodzie MIG jako gaz ochronny wykorzystuje się hel lub argon, bądź ich mieszaninę. Analogicznie w metodzie MAG wykorzystuje się mieszaninę dwutlenku węgla z argonem (tzw. corgon, cargon lub mix), ewentualnie sam dwutlenek węgla.

Spoina w metodzie MIG/MAG powstaje wskutek jarzenia się łuku elektrycznego między drutem elektrodowym, a spawanym materiałem. Do najważniejszych zalet tego rodzaju rozwiązań należą szybkość realizacji, wysoka wydajność, niezbędna w motoryzacji możliwość spawania we wszystkich pozycjach oraz porządna jakość spoin. Spawanie metodą MIG/MAG stosuje się przeważnie przy grubości materiału od 1 mm wzwyż.

Podstawa to MIG/MAG

W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między materiałem podlegającym spawaniu, a elektrodą topliwą w postaci drutu. Pełni ona jednocześnie rolę spoiwa spawalniczego. Drut elektrodowy nawijany jest precyzyjnie na szpule (plastikowe, metalowe) o znormalizowanych wymiarach. Naciskając przycisk na uchwycie spawalniczym, drut podawany jest w sposób automatyczny, docierając tym samym do końcówki elektrody.

Drut transportowany jest za pośrednictwem przewodu, który łączy napędzany elektrycznie podajnik drutu, ze specjalnym uchwytem spawalniczym. Duże prędkości spawania są uzyskiwane przez płynne i regularne podawanie spoiwa. Prędkość spawania w metodzie MIG/MAG mieści się w przedziale 0,25 ? 1,3 m/min. Skład gazu osłonowego ma znaczący wpływ na przebieg procesu spawalniczego ? szczególnie na zachowanie łuku.

Wydajny i użyteczny TIG

Druga z najpopularniejszych metod spawania aluminium ? TIG (skrót od Tungsten Inert Gas), polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pośrednictwem nietopliwej, wolframowej elektrody w osłonie obojętnego gazu. Łuk spawalniczy, który występuje między nietopliwą elektrodą a spawanym materiałem spawanym, skutecznie topi powierzchnię materiału.

W spawaniu TIG nie jest wymagane używanie dodatkowego materiału. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. W sytuacji, gdy stosowany jest materiał dodatkowy, wprowadza się go do jeziorka w sposób ręczny. Dlatego w spawaniu TIG, uchwyt spawalniczy ma całkiem inną formę niż uchwyt stosowany w metodzie MIG/MAG. Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci drutu (pręta) o długości 1m oraz odpowiedniej średnicy. Spawanie aluminium metodą TIG odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, najczęściej helu, bądź argonu, wydostającego z dyszy uchwytu elektrodowego. Gaz osłonowy chroni spoinę i elektrodę przed utlenieniem, nie mając jednocześnie wpływu na ostateczny rezultat procesu metalurgicznego.

Ład i porządek na pierwszym planie

Przed przystąpieniem do spawania aluminium metodą TIG, koniecznie należy dokładnie oczyścić brzegi spawanych przedmiotów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, takich jak tlenki, rdza, farby, smary, etc.. Stosować w tym celu można czyszczenie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Spawanie TIG można prowadzić niezależnie od pozycji, w sposób ręczny, półautomatyczny lub automatyczny.
Metoda MIG/MAG wykorzystuje się głównie dla aluminiowych elementów o grubości przekraczającej 1 mm ? do łączenia mniejszych części z aluminium stosowana jest metoda TIG.

Spawanie aluminium ma swoją specyfikę

By spawanie aluminium przyniosło zamierzony rezultat niezbędne jest równoległe zaistnienie 3 zasadniczych czynników:

  1. Sprzętu niezbędnego do fachowego wykonania całości procesu;
  2. Wiedzy koniecznej do realizacji zadania;
  3. Umiejętności i doświadczenia, zwiększających szanse na końcowy sukces.


By zweryfikować, który z najbliższych warsztatów spełnia owe wymagania, warto sięgnąć do zasobów branżowych, motoryzacyjnych wyszukiwarek pokroju https://www.autobooking.com/. Na podstawie opinii autentycznie zamieszczanych na tego rodzaju witrynach przez klientów poszczególnych serwisów, można wytypować te, które w największym stopniu warto brać pod uwagę. Dzięki temu potencjalny wybór staje się szybszy, łatwiejszy i pewniejszy. W końcu nawet spawanie aluminium wymaga zainwestowania określonych środków pieniężnych, a tego typu rzeczy po prostu lepiej robić z głową.

zostaw komentarz