metody spawania aluminium :: temat

Spawanie aluminium

Jakimi metodami najlepiej spawać aluminium?

Spawanie aluminium metodą TIG odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, najczęściej helu, bądź argonu, wydostającego z dyszy uchwytu elektrodowego….Ład i porządek na pierwszym planie Przed przystąpieniem do spawania aluminium metodą TIG, koniecznie należy dokładnie oczyścić brzegi spawanych przedmiotów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, takich jak tlenki, rdza, farby, smary, etc..