Regulamin

Regulamin ten to wykaz reguł i norm jakie obowiązują w serwisie frappe.pl

Najważniejsze reguły:

1. Rejestracja jest darmowa.Rejestracja w serwisie potwierdza Twoją zgodę na przestrzeganie reguł i norm ujętych w regulaminie.

2. Rejestracja – jeśli chcesz zostać autorem i publikować swoje artykuły w serwisie frappe.pl – zarejestruj się.

3. Odpowiedzialność prawną za treść publikacji zamieszczonej przez autora w serwisie ponosi wyłącznie autor tejże publikacji.

4. Ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu. Zapoznając się z treścią artykułów w serwisie frappe.pl rozumiesz, że serwis ma charakter informacyjno-rozrywkowy, a zamieszczone w nim teksty zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym, nie stanowią ani porady, ani instrukcji postępowania w określonych przypadkach. Właściciel serwisu frappe.pl nie odpowiada za treść artykułów umieszczonych na serwisie w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do nich. Treść artykułów wyraża poglądy ich autorów, a nie właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych pod artykułami przez osoby trzecie.

5. Serwis frappe.pl nie zezwala na kopiowanie i przedruk treści zamieszczonych na frappe.pl. Kopiując treść naruszasz zapis z art.116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 roku. Jeśli odszukamy skopiowany z serwisu frappe.pl tekst, będziemy powiadamiać policję.

6. Nie będą publikowane artykuły będące reklamą firm, usług, czy stron internetowych.

7. Administrator serwisu frappe.pl może dokonać zmian w artykule, może również nie opublikować artykułu. Administrator nie musi podać przyczyn, z powodu których artykuł nie został opublikowany.

8.Artykuły, które naruszają niniejszy regulamin nie będą publikowane.

 

Jak dodać artykuł:

1. Artykuł dodajemy używając funkcji: Dodaj Wpis

2. Artykuł musi mieć minimum 2000 znaków liczonych bez spacji.

3. Artykuł musi być poprawny gramatycznie i ortograficznie.

4. Do artykułu wymagana jest grafika. Wymagania dotyczące grafiki: zgodna z tematem artykułu, zgodna z ustawą o prawach autorskich, dodana do artykułu za pomocą ikony wpisu.

5. Artykuł musi być interesujący – pisany dla ludzi, ciekawy, o informacyjno-rozrywkowym charakterze, unikalny, jego treść nie może znajdować się na innych serwisach.

6. Autor artykułu zamieszczonego w serwisie frappe.pl oświadcza, że treści w nim zawarte są jego prywatną opinią. Administrator frappe.pl nie odpowiada za treść artykułów tutaj umieszczonych oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące następstwem wykorzystania treści zawartych w artykułach publikowanych w serwisie.

7. Artykuł, ani strony, do których prowadzą linki dodane w artykułach nie mogą zawierać treści niezgodnej z polskim prawem oraz treści dla dorosłych.

8. Do artykułu wstaw znacznik „more”, który oddziela wstęp artykułu od części głównej.

9. Wybierz odpowiednia kategorie, do której przyporządkujesz artykuł. Minimalna ilość kategorii 1, maksymalna 3.

10. Wybierz odpowiednie tagi, ilość tagów: 4-10.

11. Podziel tekst na akapity, używaj śródtytułów (znaczników h2,h3).

12. Do artykułu możesz wstawić maksymalnie 1 link. Link może znajdować się po 300 znakach.

13. Tytuł wpisu nie może być dłuższy niż 80 znaków. Tytuł musi być ciekawy dla czytelnika.

14. Zgłaszający wpis oświadcza, że ma do niego pełne prawa autorskie.