Urządzenia elektryczne

Poka-Yoke pozwala unikać nieumyślnych błędów w procesie – jak?

Błędy w procesie produkcyjnym mogą generować nawet kilkumilionowe straty dla przedsiębiorstwa, dlatego tak ważne jest, aby je przewidzieć i zapobiegać im. Choć nie jest to proste, pomocna może okazać się metoda Poka-Yoke. Co to jest i na czym polega?

Na czym polega Poka-Yoke?

Poka-Yoke jest to koncepcja wymyślona przez japońskiego inżyniera, Shingeo Shingo, która zakłada dążenie do stworzenia takiego projektu procesu, który uniemożliwiłby popełnianie jakichkolwiek błędów.

Na czym polega? Na weryfikowaniu charakterystyki produktu, a co za tym idzie, takim opracowaniu procesu, aby niemożliwym było przesłanie gotowego produktu dalej, jeśli nie zostanie on wykonany prawidłowo.

Jest to tak naprawdę cały system narzędzi, oprogramowania, czujników, które sprawdzają, czy wyrób jest zgodny z założeniami. Jeśli nie, jest on odrzucany, dzięki czemu unika się błędów na kolejnych etapach. Z tego względu Poka-Yoke to rozwiązanie dla kierowników czy operatów linii produkcyjnych (www.cgrowth.pl) pozwalające na optymalizację pracy.

Aby łatwiej było to zrozumieć, warto podać przykład z życia codziennego. Założenia Poka-Yoke najlepiej prezentuje karta SIM do telefonu, która jest tak ucięta, aby można ją było włożyć tylko w jeden, poprawny sposób.

Urządzenia elektryczne

Metody Poka-Yoke

W Poka-Yoke wyróżnia się dwie funkcje – regulującą uraz ustawiającą. W ramach każdej z nich wyodrębniono konkretne metody umożliwiające unikanie błędów.

Funkcje regulacyjne dzielą się na metody kontroli oraz metody ostrzegania. Metoda kontroli polega na tym, że tak zaprogramowuje się maszyny, aby w przypadku wykrycia błędu od razu zatrzymały pracę. Wadliwy element trzeba naprawić lub usunąć, zanim urządzenie zacznie dalej działać. Metoda ostrzegania zakłada poinformowanie operatora natychmiast, gdy wykryta zostanie jakakolwiek wada. Ostrzeżenie zwykle ma formę alarmu dźwiękowego lub świetlnego. Tutaj jednak nie da się w pełni uniknąć błędów, ponieważ jeśli człowiek zlekceważy alarm, wadliwy produkt przejdzie do następnego etapu procesu.

Do funkcji ustawiających należy metoda kontaktu, metoda ustalonej wartości oraz metoda koniecznego kroku. Dzięki metodzie kontaktu możliwe jest wykrycie określonych nieprawidłowości, np. wynikających z innej wagi, temperatury, kształtu. Do tego służy czujnik. W metodzie ustalonej wartości chodzi o to, aby wykryć błędy na podstawie sprawdzenia ilości ruchów w operacjach. Ostatnia jest metoda koniecznego kroku, która polega na zlokalizowaniu nieprawidłowości wtedy, gdy ruch powinien zostać wykonany w określonym czasie.

Poka-Yoke w przemyśle

Jak wspominaliśmy na samym początku, defekty w produkcji, seryjne błędy doprowadzają często do poważnych strat finansowych. Nierzadko trzeba wycofać cały nakład. Natomiast pracujące nieprawidłowo maszyny mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników.

Z tego względu tak ważne jest, aby wdrożyć w przedsiębiorstwie założenia Poka-Yoke. I często nie wystarczy zakup odpowiednich urządzeń, oprogramowania, trzeba jeszcze wiedzieć, jak z nich korzystać, by były w pełni efektywne. W tym pomóc mogą szkolenia, warsztaty, które organizowane są dla pracowników wszystkich szczebli.

zostaw komentarz