Zeszyt i komputer w domowym biurze

Jak założyć własną firmę? Jak napisać biznesplan, jakie formalności na początek?

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w którym potrzebuje zmiany. Dotyczy to również kariery zawodowej. Po wielu latach pracy na etacie chce pracować na własny rachunek i realizować swoje cele. Samo założenie firmy nie jest skomplikowane, lecz utrzymanie jej na rynku oraz podtrzymanie zainteresowania konsumentów wymaga zaangażowania, oraz ciężkiej pracy. W poniższym artykule podpowiadamy, jak założyć firmę i jakie formalności należy w tym celu dokonać.

Jak napisać biznesplan?

Bez planu działania, żadna firma nie ma racji bytu. Biznesplan to podstawa przy zakładaniu firmy, który stanowi pisemne sprecyzowanie celów i działań, jakich chce się podjąć przedsiębiorca. Musi zawierać opis krótko oraz długoterminowych planów, świadczonych usług, opis produktów, analizę możliwości rynkowych i środków, jakie planujemy przeznaczyć na realizację poszczególnych celów. Jak napisać biznesplan zobacz na a.edu.pl, gdzie znajdziesz pomocne wskazówki ułatwiające jego przygotowanie krok po kroku. Kluczową rolą biznesplanu jest dostarczenie informacji, koniecznych do podjęcia właściwej decyzji zarówno w kwestii samego rozpoczęcia, jak i zaniechania działalności. Często bowiem okazuje się, że zadanie, jakie stawia przed sobą przyszły przedsiębiorca, jest w rzeczywistości nieopłacalne i nierealne. Profesjonalny biznesplan jest niezbędny w sytuacji, kiedy staramy się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Nie powinno się go jednak traktować jako wymóg formalny, lecz jako opracowanie planu działania, bez którego można ponieść sromotną porażkę. Dlatego powinien być sformułowany w sposób przejrzysty i zrozumiały. Zawierać musi streszczenie planowanego przedsięwzięcia i wszystkie najistotniejsze informacje. Wykonujemy je na samym końcu w sposób bardzo staranny, gdyż stanowi ono wizytówkę całego planu. Określamy w nim cel, wysokość środków, krótki opis produktów, usług i rynków zbytu. Szczególną uwagę należy zwrócić na płynące z działalności przedsiębiorstwa korzyści dla klienta oraz główne dane finansowe.

Oprócz tego należy sprecyzować charakterystykę przedsiębiorstwa w sposób krótki, uwzględniając przy tym jedynie informacje dotyczące nazwy i formy prawnej zakładanej firmy, przedmiot działalności, dane adresowe oraz prezentację właściciela (życiorys). Do tego należy określić cel firmy, posiadane certyfikaty, nagrody oraz zasoby finansowe.

Jak założyć własną firmę?

Pierwszym krokiem przed założeniem własnej firmy jest podjęcie decyzji o jej formie. Określamy ją na podstawie wybranej branży, rodzaju działalności, ilości wspólników, jak również posiadanych na starcie możliwości finansowych. W ten sposób można wybrać jednoosobową działalność, spółkę cywilną, akcyjną, komandytową lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Z każdą z nich należy się dokładnie zapoznać, aby jak najlepiej dopasować ją do potrzeb i możliwości zakładanej firmy. Formę można w dowolnym momencie zmienić, jeśli wymagać tego będzie aktualna sytuacja przedsiębiorstwa.

Najlepszymi formami działalności dla początkujących firm jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna, gdyż ich założenie nie jest ani trudne, ani kosztowne. Samo ich prowadzenie również nie jest skomplikowane zatem osoby niedoświadczone i zaczynające przygodę z własnym biznesem nie będą miały z tym większych problemów.

Formalności związane z założeniem własnej działalności gospodarczej nie są czasochłonne. Nie są również kosztowne. Firmę należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej na formularzu CEIDG-1. Jest on niezbędny do ustalenia późniejszego numeru NIP, REGON oraz do wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zgłoszenia płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

zostaw komentarz