pracownicy budowlani

Kolumny betonowe w budownictwie, czyli jak głęboko sięga fundament?

W budownictwie nie zawsze wszystko idzie jak z płatka. Zdarza się, że podłoże nie odpowiada wymaganiom, jakie są potrzebne do realizacji celu. W takim wypadku trzeba je odpowiednio przystosować. Jedną ze służących do tego metod jest wibrowymiana. Metoda ta ma kilka odmian. Tutaj zajmiemy się tą, w której wykorzystuje się kolumny betonowe.

Na czym polega wibrowymiana?

Betonowe kolumny w budownictwie znajdują zastosowanie przy wibrowymianie, dlatego najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest wibrowymiana. Otóż jest to jedna z metod, pozwalających wzmocnić słaby grunt, tym samym przystosowując podłoże tak, by nadawało się do określonych budowniczych celów.

Technikę tę stosuje się w słabych gruntach spoistych i uwarstwionych, które nie poddają się zagęszczaniu własnemu, a często wykazują nadmierną ściśliwość lub po prostu ich nośność nie jest odpowiednia do założonych celów.

Na www.keller.com.pl/78-technologie/119-fss można wczytać się w szczegóły stosowania kolumn betonowych w budownictwie. Wibrowymiana stosowana jest w gruntach o zróżnicowanej strukturze. Wykorzystując wibrację, strumienie wody i powietrza pod znacznym ciśnieniem, wykonuje się otwory o średnicy wynoszącej około 0,6 m. Otwory te uzupełnia się odpowiednim kruszywem. W ten sposób w gruncie powstają kolumny – zależnie od wybranego materiału, kamienno-żwirowe, cementowo-gruntowe, wapienno-cementowe czy właśnie betonowe.

Zagęszczanie odbywa się od dołu ku górze ruchem posuwisto-zwrotnym. Poziom osiąganego w ten sposób zagęszczenia jest zależny od różnych czynników, przede wszystkim od rodzaju gruntu i technicznych parametrów użytego do tego zadania wibratora.

Czym charakteryzują się kolumny betonowe?

Stosowane przy wibrowymianie kolumny wykonywane z betonu ubijanego klasy od B10 do B15, nazywa się kolumnami FSS. Beton ten musi mieć odpowiednio dobrany skład i konsystencję, które pozwolą mu w trakcie tego procesu zachowywać się podobnie do kruszywa.

Ze względu na sztywność trzonu kolumny betonowe w podłożu zachowują się jak pale. Ich nośność, osiągana przy niedużych zagłębieniach wibratora dzięki stopie żwirowej, mieści się w przedziale od 400 do 700 kN, przy czym, aby osiągać najlepsze efekty, nośność wewnętrzna kolumny powinna przewyższać nośność zewnętrzną.

Kiedy stosuje się kolumny betonowe?

No dobrze, ale od czego zależy, jaki typ kolumn powinniśmy zastosować? Oczywiście to kwestia rodzaju gruntu. W jakich zatem sytuacjach to właśnie te betonowe sprawują się najlepiej? Zakres ich używania jest dosyć szeroki. Okazują się przydatne w przypadku zarówno gruntów spoistych jak i niespoistych, ale dodatkowo są też dobrym rozwiązaniem na gruntach organicznych, które mają zbyt małą wytrzymałość, by można było skutecznie zastosować kolumny żwirowe.

Oczywiście typ gruntu nie jest jedyną przesłanką dla zastosowania tej metody. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać z osobna, biorąc pod uwagę obciążenia fundamentów, agresywność wód gruntowych, wymagania w kwestii dopuszczalnego osiadania fundamentów oraz inne czynniki.

zostaw komentarz