uścisk dłoni przy zawarciu ugody

Jak rozliczyć się z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu?

Osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, mają coraz więcej możliwości dochodzenia swoich praw w związku z gwałtowną zmianą warunków zobowiązania. Dzieje się tak w większości przypadków dzięki wyrokom sądów. Te mogą stwierdzić nieważność umowy kredytów – indeksowanych, jak i denominowanych. Jakie są ku temu pobudki? Jak rozliczyć się z bankiem?

Nieważność umowy kredytu frankowego – kiedy następuje?

Jedną z pobudek, która pozwala zasądzić nieważność umowy kredytu (kancelariakredytobiorcy.pl), jest sprzeczność postanowień umownych z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Mowa zwłaszcza o prawie cywilnym i prawie bankowym. Za niedozwolone uważa się zwłaszcza zasady odnoszące się do sposobu przeliczania walut. Zarówno w przypadku kredytu indeksowanego, jak i denominowanego.

Jak rozliczyć się z bankiem po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu?

W sytuacji, gdy stwierdzi się, że umowa o kredyt frankowy zawarta pomiędzy kredytobiorcą a bankiem zawiera klauzule abuzywne, a więc niedozwolone zapisy w umowach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, może zostać uznana za nieważną. Jakie są tego konsekwencje?

Po stwierdzeniu nieważności kredytu frankowego dochodzi do sytuacji, w której niejako okazuje się, że od początku w ogóle nie doszło do jej zawarcia. To pozwala na zajęcie się środkami, jakie zostały wówczas wpłacone na rzecz banku przez kredytobiorcę. Kwoty te traktuje się jako nienależne. Tak więc bank musi rozliczyć się z nich z frankowiczem. Jak?

W sytuacji, w której sąd uznaje umowę o kredyt frankowy za nieważną, bank jest zobowiązany do zwrócenia kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego pieniędzy. Dotyczy to nie tylko raty wynikającej z harmonogramu spłaty, ale też wszelkich innych opłat i składek, w tym odsetek.

Na barkach kredytobiorcy z kolei pozostaje konieczność zwrócenia bankowi całej kwoty kredytu, jaką otrzymał. Tak więc w sytuacji, gdy do rozstrzygnięcia sądu płaciło się znacznie podwyższone kwoty rat kredytu, może się okazać, że zobowiązanie jest już w pełni spłacone. To ogromna korzyść dla kredytobiorcy.

Rozliczenie kredytu po stwierdzeniu jego nieważności

W sytuacji stwierdzenia nieważności umowy kredytowej trzeba rozliczyć ją zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Tak więc niejako obie strony umowy, czyli kredytobiorca i bank, mają możliwość do dwóch własnych roszczeń. Kredytobiorca ma prawo żądać zwrotu pieniędzy. W sprawach, w których konsumenci są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, bardzo często roszczeniem jest właśnie uznanie umowy za nieważną.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Gdy sąd uzna umowę o kredyt frankowy za nieważną, jest też konieczność wycofania przez bank zabezpieczenia należności w postaci ustanowienia hipoteki. Tak więc kredytobiorca zyskuje możliwość wystąpienia do sądu ksiąg wieczystych z prośbą o wykreślenie hipoteki z dokumentów mieszkania/domu. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze zbycie nieruchomości, gdyż hipoteka zazwyczaj to znacznie utrudnia. To często jest właśnie powód, dla którego warto złożyć pozew przeciwko bankowi, który zaoferował kredyt frankowy.

komentarze 2

  1. balbi Odpowiedz

    Ja uważam, że banki są silniejszą stroną tego zobowiązania i sądy zawsze będą im przychylniejsze, więc na pozytywne dla siebie rozliczenie nie ma co liczyć – takie realia…

  2. Monica Odpowiedz

    Najlepiej już w ogóle się nie rozliczać:] Jeśli oczywiście sąd będzie nam przychylny.

zostaw komentarz