Pusty portfel

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to często ostatnia deska ratunku, w momencie, gdy mamy na głowie długi, a telefon od wierzycieli nie przestaje dzwonić. Czy jednak jest to korzystne rozwiązanie? Jak przeprowadzić upadłość konsumencką i kto może się o nią ubiegać?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to nic innego, jak ogłoszenie bankructwa i braku zdolności do wypłacalności przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Brzmi dość prosto, ale takie nie jest. Żeby ogłosić upadłość konsumencką trzeba spełnić wiele wymogów i tak naprawdę jest to ostatnia faza postępowania upadłościowego, przewidziana na wyjątkowe przypadki, co za tym idzie, nie jest przeznaczona dla każdego. Dlatego też raczej nie załatwia się tego samodzielnie, mimo wszystko upadłość konsumencka jest łatwiejsza z pomocą prawnika (www.upadłośćkonsumencka.com.pl), ponieważ liczne zawiłości prawne sprawiają, że ciężko jest się w tym połapać.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Jak zostało wspomniane, upadłość konsumencka kierowana jest do osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Dodatkowo osoby takie muszą być stale zamieszkałe w Polsce, a ich zadłużenie nie wynika z ich bezpośredniej winy. Co ma się na myśli przez brak winy w niewypłacalności? To oznacza, że osoba taka nie zadłużała się z premedytacją, pełną świadomością i na skutek rażącego niedbalstwa. Najczęściej winę ponoszą sytuację losowe: choroba, śmierć w rodzinie, utrata pracy itd. O niewypłacalności mówi się wówczas, gdy dłużnik spóźnia się ze spłatą więcej niż 3 miesiące.

Pusty portfel

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką?

Żeby wszcząć postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy zgłosić wniosek do sądu rejonowego. Jest to zadaniem dłużnika, bowiem wierzyciele nie mają uprawnień do tego, aby zmusić osobę zadłużoną. We wniosku zostają umieszczone najważniejsze informacje to jest dane wszystkich wierzycieli, wysokość zadłużenia i ich daty, a także aktualny i całkowity wykaz wysokości posiadanego majątku, z pełną listą zabezpieczeń na nim. Dodatkowo zamieszcza się także historię dłużnika, gdzie wyjaśnia powód niewypłacalności, który powinien być niezależny od jego działań i chęci spłaty zadłużenia. Innymi słowy, dłużnik musi ukazać się jako osoba szczera, chętna do spłacenia zobowiązań oraz uczciwa. Dłużnik nie może ukrywać niczego.

Ile trwa przeprowadzenie upadłości konsumenckiej?

Jeżeli istnieją ku temu przesłanki, a sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek dłużnika, wówczas następuje likwidacja majątku osoby zadłużonej. Chodzi o to, by spieniężyć przedmioty wartościowe i w ten sposób spłacić zadłużenie u wierzycieli. Majątek takiej osoby jest inwentaryzowany i wchodzi w skład masy upadłościowej. Wtedy też sąd za pomocą syndyka ustala plan spłaty na określony czas, który nie może trwać dłużej niż 3 lata (w wyjątkowych sytuacjach 4,5 roku). Jeżeli sytuacja dłużnika jest naprawdę zła i sąd uzna, iż nie ma żadnych szans na to, by spłacić zadłużenie, może on podjąć decyzję o umorzeniu długów nawet w całości.

zostaw komentarz