Kajdanki na ręce

Jakie prawa ma podejrzany, oskarżony o posiadanie narkotyków?

Posiadanie narkotyków, nawet na użytek własny, jest w Polsce przestępstwem. Jeszcze surowiej karane jest wprowadzanie tych substancji do obrotu. Wszelkie przestępstwa narkotykowe są regulowane przez prawo karne oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Jakie więc prawa mają osoby podejrzane/oskarżone o posiadanie narkotyków?

Posiadanie narkotyków – czy zawsze jest karane?

Posiadanie narkotyków jest karalne. Nie ma znaczenia ilość tych substancji, czy fakt, że podejrzany/oskarżony posiada je na użytek własny. Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstwo może dotyczyć samego posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych, posiadania znacznej ilości narkotyków lub może to być wypadek mniejszej wagi.

Posiadanie narkotyku wiąże się według prawa z jego niezwłocznym spożyciem. Karalne jest jednak posiadanie, spożyta już substancja nie podlega odpowiedzialności karnej. Przyjmuje się, że karane jest posiadanie takiej ilości narkotyków, która jest w stanie odurzyć jedną osobę. Jest to ok. 0,1 – 0,2 g marihuany.

Bardziej restrykcyjne kary dotyczą przestępstw dotyczących znacznej ilości narkotyków. Niestety nie jest to jednak pojęcie doprecyzowane. Za każdym razem to sąd musi stwierdzić, jaką ilość uważa za znaczną. Przyjmuje się jednak, że można mówić o takiej ilości, kiedy wystarczająca jest ona do odurzenia jednorazowo kilkuset osób.

Gdy mowa o wypadku mniejszej wagi, w jego przypadku bierze się pod uwagę nie tylko ilość, ale również inne okoliczności. Sąd rozstrzyga, jaka była motywacja oskarżonego, czy posiadanie narkotyków przez sprawcę miało wpływ na inne osoby, czy środki te odgrywały jakąś istotną rolę itp.

Prawa podejrzanego, oskarżonego o posiadanie narkotyków

Przede wszystkim każdy może się bronić. Adwokat od narkotyków podczas przesłuchania jest prawem podejrzanego, oskarżonego (jak podaje strona kancelarii adwokat-krzyzak.pl). Zdecydowanie się na prawnika może pomóc w sprawnym przejściu przez proces sądowy i otrzymaniu sprawiedliwego wyroku. Warto wiedzieć, że podejrzany ma prawo wstrzymać adwokat-krzyzak.pl) się ze składaniem wyjaśnień do momentu skontaktowania się z adwokatem. Odmowa nie wywołuje żadnych negatywnych skutków. Każdy ma prawo żądać przesłuchania z udziałem obrońcy.

Kajdanki na ręce

Osoba oskarżona ma również prawo do zapoznania się z aktami postępowania. Warto wiedzieć, co znajduje się w dokumentacji, jaka jest opinia biegłych itp. Wystąpić o wgląd można za zgodą prowadzącego sprawę.

Jeśli podejrzany otrzyma decyzję odmowną co do wglądu w akta, tłumacząc się np. dobrem sprawy, wówczas możliwe jest zapoznanie się z dokumentami po zakończeniu postępowania. Musi to jednak nastąpić przed przesłaniem dokumentów z aktem oskarżenia do sądu.

Podejrzany o przestępstwo narkotykowe ma prawo również do złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Ma to jednak zastosowanie głównie wtedy, kiedy osoba nie była karana w przeszłości.

zostaw komentarz