Pieniądze na emeryturę

Jak oszczędzać na emeryturę? Poznaj najbardziej sprawdzone sposoby

To pytanie warto sobie zadać jak najwcześniej i zacząć odkładać choćby najdrobniejsze sumy. Wielu z Nas dzisiaj nie zdaje sobie sprawy z wagi tego problemu, ale nikogo z Nas nie czeka godziwa emerytura więc lepiej sobie przygotować grunt już teraz. Jak to zrobić, dowiecie się z poniższego artykułu.

1. Gdzie odkładać oszczędności na emeryturę?

Proponuję nie trzymać pieniędzy w przysłowiowej skarpecie czy pod dywanem bo posiadanie takiej gotówki w domu, zawsze kusi. Tak samo z kontem bankowym, jeśli mamy do niego dostęp wówczas bardzo łato przyjdzie nam te pieniądze roztrwonić. Zatem co możemy zrobić w takiej sytuacji

Mamy do dyspozycji 3 filar emerytalny który daje możliwość swobodnego zbierania środków na cel emerytalny. Nie ma obowiązku aby z niego korzystać, jednak warto mieć go zawsze na uwadze. Zatem jakie mamy jeszcze możliwości?

Pieniądze na emeryturę

2. IKE ? Indywidualne Konto Emerytalne

To forma oszczędzania na emeryturę, której główną cechą charakterystyczną jest zwolnienie osiągniętych korzyści z podatku dochodowego od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki w wys. 19%).

IKE możesz założyć w postaci:

  • rachunku funduszy inwestycyjnych,
  • konta oszczędnościowego w banku,
  • rachunku maklerskiego do obrotu papierami wartościowymi.

Każdego roku, na IKE można wpłacić do 3 krotności prognozowanego na dany rok, miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Limit nie może być niższy z roku na rok.

W 2017 roku limit IKE wynosi 12789,00 zł. Aby go należałoby odłożyć miesięcznie 1065,75 zł. Pieniądze zawsze można z takiego funduszu wycofać jeżeli oszczędzający złoży stosowny wniosek. Trzeba jednak spełnić następujące warunki:

  • po ukończeniu 60 roku życia,
  • po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat,
  • dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach (lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat, jednak nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę).

Składając wniosek musisz zadecydować czy wypłata ma być jednorazowa, czy ratalna.

3. IKZE ? Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

To druga, możliwość oszczędzania pieniędzy na poczet przyszłej emerytury. IKZE również kusi korzyściami podatkowymi. W jej ramach oszczędzający może sobie pozwolić na:

  • wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu zapłaci się mniejszy podatek oraz ma się szansę na uzyskanie zwrotu po rozliczeniu PIT,
  • osiągnięte zyski nie są objęte podatkiem Belki,
  • wypłaty z IKZE po osiągnięciu 65 roku życia są obciążone zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Generalnie, oszczędzający zyskuje co roku, poprzez odpis od podatku ponieważ zyski są wolne od opodatkowania. Jednak wypłata jest opodatkowana stawką 10%.

Podobnie, jak w przypadku IKE w każdym roku możesz wpłacić na IKZE pewną maksymalną kwotę. Jest ona określona jako 1,2 ? krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Limit co roku nie może być niższy niż poprzednio.

W 2017 roku limit IKZE wynosi 5115,60 zł. Pozwala on na odliczenie podatku w wysokości 980,80 zł (dla osób w 18% progu podatkowym) lub 1637,00 zł jeśli jest się w drugim progu (32%). To znaczy że miesięcznie należałoby odkładać po 426,30 zł. To oznacza, że przez następne 40 lat można w ten sposób zebrać 204624,00 zł!!

W tym, wypadku również można wycofać pieniądze wcześniej, jednak tylko i wyłącznie w całości. Wówczas należy wycofane środki rozliczyć w zeznaniu podatkowym jako dochód i odprowadzić od nich zaległy podatek, z którego wcześniej zostało się zwolnionym.

4. PPE ? Pracowniczy Program Emerytalny

PPE różni się mocno od IKE i IKZE przede wszystkim tym, że nie można przystąpić do niego samemu z siebie. To po prostu oszczędzanie na emeryturę z pomocą Twojego pracodawcy.

Program musi być uruchomiony przez Twojego pracodawcę we współpracy z instytucją finansową. Największym plusem jest to, że podstawowa składka jest odprowadzana przez pracodawcę i nie poprzez potrącenie z Twojej pensji.
Jak to wygląda w praktyce? Otóż, otrzymujesz od swojej firmy pieniądze z tytułu składki emerytalnej w wysokości maksymalnie do 7% wynagrodzenia. Część podstawowa nie jest obciążona składkami na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto bardzo często istnieje możliwość odprowadzania dodatkowej składki, pobieranej z wynagrodzenia.Zyski i wypłata z PPE są zwolnione z podatku dochodowego. Twój koszt na dziś to podatek dochodowy ze względu na to, że składka płacona przez pracodawcę powiększa Twój dochód.

W przypadku zmiany pracodawcy można przenieść środki do innego PPE lub na konto IKE (można również otworzyć konto IKE transferem z PPE). Wypłata z PPE następuje w kilku przypadkach, tzn. po ukończeniu 60 roku życia na wniosek oszczędzającego, po 70 roku życia bez wniosku lub po ukończeniu 55 lat, po przedstawieniu decyzji o przyznaniu emerytury. Przy poszukiwaniu pracy warto więc pytać o PPE, jako jeden z benefitów. Jeśli pracodawca oferuje program dla swoich pracowników to naprawdę warto skorzystać.

W całej zabawie z oszczędzaniem na emeryturę najważniejsza nie jest wizja zarobku i największej stopy zwrotu. To może być dobry, radosny dodatek. Najważniejsze jest przede wszystkim to, że dzisiaj zadbasz o to, jak będzie się miał Twój portfel za kilkadziesiąt lat. I już dzisiaj zaczniesz mieć wpływ na to, jak będziesz wówczas żył.

zostaw komentarz