Młotek sędziowski i książka

Co to jest rozdzielność majątkowa? Jak ustanowić rozdzielność majątkową w małżeństwie?

Zawierając związek małżeński młodzi małżonkowie często rozważają stworzenie rozdzielności majątkowej, która zazwyczaj ma na celu ochronę posiadanego majątku przed ewentualnymi wierzycielami, co jest również dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy jeden z małżonków nie dba wspólne dobro i trwoni środki. Warto wiedzieć czym jest rozdzielność majątkowa oraz jak się ją ustanawia.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest to umowa zawarta pomiędzy małżonkami i polegająca na tym, że wyłącza się wspólnotę majątkową. Innymi słowy w wyniku zawartej umowy każde z małżonków zachowuje całość nabytego majątku na własność i ma prawo do rozporządzania tylko i wyłącznie własnymi środkami. Według prawa rodzinnego istnieją dwa tryby rozdzielności majątkowej ? umowny oraz przymusowy. Czym się różnią i się załatwia formalności z tym związane?

Rozdzielność majątkowa umowna zwykła

Aby sporządzić umowę rozdzielności majątkowej należy udać się do notariusza, gdzie zostanie sporządzony akt w formie notarialnej. W tym wypadku można wyróżnić dwie opcje ? zwykłą rozdzielność majątkową oraz rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. W wyniku tych umów każdy z małżonków zachowuje majątek obecny, jak i nabyty przed zawarciem umowy.

Żeby sporządzić akt notarialny wymagany jest przede wszystkim akt małżeństwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zgodności obu stron do ustanawianego podziału majątkowego. Nie ma potrzeby uzasadniania powodów zawarcia umowy. Intercyzę można również ustalić poprzez pełnomocnika, ale muszą być określone dokładne ustalenia umowy. Po ustaleniu tej umowy każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem, może go pomnażać i nie ma prawa do rozporządzania majątkiem drugiego małżonka.

Co ważne ? umowa nie działa wstecz, a więc wszelkie należności, które zaistniały przed zawarciem umowy nadal obowiązują.

Umowa do podpisania

Rozdzielność majątkowa zwykła z wyrównaniem dorobków

W tym wypadku zawarcie takiej umowy nie różni się niczym od umowy zwykłej z całkowitą odrębnością majątkową. W trakcie małżeństwa nie ma więc to większego znaczenia. Różnica polega jednak na tym, że w razie rozwodu, osoba której majątek był zdecydowanie niższy, może żądać wyrównania.

Czym jest dorobek? To wszelki wzrost wartości majątku dokonany po zawarciu umowy. Do wyrównania nie wliczają się żadne rzeczy i majątek nabyte wcześniej, przed umową, przedmioty dziedziczone i uzyskane z tytułu odszkodowania. Dorobek jest ustalany na podstawie wyceny stanu majątku w chwili zawarcia aktu rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa przymusowa

Aby do tego doszło, muszą być spełnione określone okoliczności i ważne powody, które zazwyczaj wynikają z sytuacji, w której postępowanie jednego z małżonków zdecydowanie narażają majątek drugiego, jak również może szkodzić rodzinie. Orzeczenie w tej sprawie wydaje sąd, ale uprawnienia do żądania rozdzielności majątkowej ma również prokurator, jednak nie może działać samodzielnie, a jedynie wytoczyć powództwo jednemu z małżonków. Takie żądanie może wytoczyć także wierzyciel.

Rozdzielność majątkowa powstaje w dniem wydania wyroku sądu, ale pomimo sądowego orzeczenia, można także zawrzeć wspólną umowę majątkową (po dokonaniu podziału, uzyskaniu zabezpieczenia przez wierzyciela, albo po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności).

komentarze 2

  1. Tosia Odpowiedz

    Bardzo ciekawy artykuł. Trzeba przyznać, że współcześnie coraz więcej par decyduje się na to rozwiązanie. I bardzo dobrze! Nigdy nie wiadomo co nas w życiu spotka dlatego lepiej się wcześniej odpowiednio zabezpieczyć

  2. Realistka Odpowiedz

    Też się zabezpieczyłam taką rozdzielnością. Miłość miłością, ale trzeba też myśleć o tym co może być za kilka lat.

zostaw komentarz