Powierzchnie magazynowe w Warszawie

Powierzchnie magazynowe i magazyny w Warszawie

Stolica może się pochwalić największą powierzchnią magazynową w naszym kraju. Wynika to przede wszystkim z bardzo dobrych inwestycji infrastrukturalnych, dzięki którym jest ona świetnie połączona zarówno z resztą naszego kraju, jak i całą Europą. Warszawa i ościenne miasta mogą się już w tym momencie pochwalić tym, że  posiadają 2,72 mln m2 powierzchni tego rodzaju obiektów. Stabilna sytuacja gospodarcza i duży rynek zbytu są dodatkową zachętą do budowania magazynów.

 

Sytuacja na rynku

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost aktywności deweloperów. Dotyczy to zarówno wynajmowania istniejących już powierzchni magazynowych, jak i budowy nowych,dopasowanych do wymagań klienta obiektów, czyli tak zwanych build-to-suit. W 2014 roku aż 28% popytu na powierzchnie magazynowe zostało zrealizowane w aglomeracji warszawskiej, co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję w branży.

 

Szeroki wybór

Powierzchni magazynowych w Warszawie jest pod dostatkiem (sprawdź np. na www.topmagazyny.pl) i naprawdę jest w czym wybierać. W granicach miasta stołecznego, głównie w rejonach północnych i południowo-zachodnich znajdziemy mniejsze magazyny z eleganckimi biurami. Jest to ulubiony teren dla małych i średnich przedsiębiorstw. Duży biznes wybiera przede wszystkim ogromne powierzchnie w okolicznych miastach. Możemy tu znaleźć powierzchnie nawet powyżej 100 tys. m2.

 

Infrastruktura

Zalet infrastrukturalnych stolicy nie sposób przecenić. Warto w tym miejscu wymienić 6 dróg krajowych, 8 linii kolejowych, a także coraz lepiej prezentujące się autostrady. Ponadto firmy, które zajmują się transportem towarów na większe odległości, doceniają również główny port lotniczy. Na uwagę zasługuje fakt, że przez ten region przebiegają transeuropejskie korytarze transportowe w kierunku Berlina, Moskwy, Ostrawy i Helsinek. Są to zalety, która na pewno przyczynią się do dalszego powiększania się powierzchni magazynowej w tym rejonie.

 

Produkcja i rynek zbytu

Warszawa to ogromna aglomeracja, która jest zarówno świetnym rynkiem zbytu dla różnego rodzaju produktów, jak i ośrodkiem wytwarzania wielu towarów. Z tego właśnie powodu budowa lub wynajęcie magazynu w tym rejonie znacząco obniża koszty, jakie musi ponieść przedsiębiorca w sferze transportu. Jednocześnie znacznie łatwiej znaleźć tu odpowiedniej klasy specjalistów do zarządzania dużymi powierzchniami magazynowymi.

 

Kupować czy wynająć?

Aglomeracja warszawska oferuje wiele możliwości korzystania z powierzchni magazynowej. Można skorzystać z wynajęcia już istniejących obiektów, jeśli odpowiadają nam ich gabaryty i lokalizacja. Coraz większa ilość przedsiębiorców jest jednak zainteresowana budową magazynów „na miarę”, czyli tak zwanych BTS-ów. Dzięki nim możliwe jest dopasowanie rozmiarów obiektu do naszych potrzeb, a także stworzenie takiego zaplecza i małej infrastruktury, które pozwolą nam na efektywniejsze działanie. Wszystko jednak musi być poprzedzone chłodną kalkulacją. Dla niektórych firm nawet wieloletnie wynajmowanie będzie korzystniejsze niż budowa własnego obiektu.

zostaw komentarz