Strzałki na drodze

Oznakowanie poziome nie tylko na drogach, gdzie jeszcze ważne są znaki poziome?

Znaki drogowe poziome to nasza codzienność. Każdy się z nimi styka, niezależnie od tego czy jest kierowcą, czy pieszym. Najczęściej mamy z nimi do czynienia właśnie na drogach, ulicach i chodnikach oznaczając przejścia dla pieszych, kierunek jazdy czy miejsce parkingowe. Mimo to, oznakowania poziome nie są tylko domeną dróg. Gdzie jest można je spotkać? Gdzie są wymagane?

Czym są oznakowania poziome?

Oznakowania poziome to nic innego, jak symbole umieszczane na nawierzchni drogi: ulicy, chodniku, parkingu itd. Przyjmują one różne formy i kształty, jak strzałki, linie proste, napisy czy symbole specjalne. Mają one też różne znaczenie – mogą prowadzić, segregować, informować, ostrzegać, zakazywać lub nakazywać. Ze względu na kształt i funkcję, można wydzielić ich wiele rodzajów, a dla jasności oznakowanie poziome opisuje i wyjaśnia Unistop. Istotne jest to, że ten typ oznakowania spełnia wielorakie funkcje w życiu codziennym i jest niezbędne w wielu różnych sytuacjach i miejscach.

Po co są oznakowania poziome?

Przede wszystkim najważniejszym zadaniem oznakowania poziomego, jak i wszystkich znaków drogowych, jest właściwa organizacja ruchu. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim jej uczestnikom, niezależnie od tego, czy poruszają się samochodem, rowerem czy idą pieszo. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby były one wykonane w sposób prawidłowy technicznie, o czym szczegółowo mówią przepisy o warunkach technicznych znaków drogowych. Chodzi tutaj zarówno o kształt, widoczność, przeznaczenie, jak i rodzaju i koloru farby.

Strzałki na drodze

Gdzie stosuje się oznakowania poziome?

Oznakowania poziome spotkać można na praktycznie wszystkich drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych i mają za zadanie informować o sposobie ruchu. Znajdują się również w miejscach szczególnie niebezpiecznych, jak skrzyżowania, przejazdy kolejowe i tramwajowe, przejścia dla pieszych, łuki poziome i pionowe, tunele i dojazdy do tuneli czy odcinki dróg o zwiększonej skali wypadkowości.

Oznakowania poziome można znaleźć nie tylko na drogach, ale i w takich miejscach jak parkingi, hale i magazyny czy fabryki i wszelkie tereny przyzakładowe, gdzie także obowiązuje wzmożony ruch zarówno pieszy, jak i związany z pojazdami różnego typu. Prowadząc więc firmę na większym terenie czy mając rozległe zakłady, przepisy związane z poruszaniem się po nich są takie same jak po drogach, co za tym idzie, właściwe oznakowanie jest w takich wypadkach rzeczą niezbędną.

Kto zajmuje się oznakowaniem poziomym dróg?

Aby oznakowania poziome zostały naniesione w sposób prawidłowy i trwały, muszą się tym zająć wyspecjalizowane firmy. Jednym z wymagań jest spełnienie określonych warunków technicznych, co za tym idzie, oznakowania poziome muszą zostać wykonane dobrą, trwałą farbą, odporną na warunki atmosferyczne oraz ścieranie. Dodatkowo materiały konieczne do ich wykonania muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty i spełniać określone normy, także środowiskowe. Przede wszystkim, oznakowania muszą być zrobione zgodnie z prawem, a tylko firmy, które profesjonalnie się tym zajmują, mają takie uprawnienia.

zostaw komentarz