młotek sędziowski

Podział spadku — komu zlecić? Adwokat, radca prawny czy notariusz?

W niektórych sytuacjach niezbędne jest uzyskanie stwierdzenia praw do spadku. A gdzie można je otrzymać? Jaki dokument stanowi dowód tego, że jesteś spadkobiercą? Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat podziału spadku. Sprawdź, gdzie udać się po akt poświadczenia dziedziczenia.

Podział spadku – w sądzie czy u notariusza?

Potwierdzenie tego, że jesteś spadkobiercą możesz uzyskać na dwa sposoby. Składając do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub zgłaszając się do notariusza, w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli wybierzesz pierwszą opcję, powinieneś rozważyć również ustanowienie pełnomocnika, który będzie cię reprezentował przed sądem. Dobry prawnik pomoże ci również w sporządzeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku czy przygotowaniu innych pism procesowych. A kogo w tym przypadku lepiej wybrać – adwokata czy radcę prawnego? Czym zajmuje się adwokat a czym radca prawny wyjaśnia publikacja na https://podamto.pl, powinna ci ona pomóc w wyborze specjalisty z zakresu prawa spadkowego. Możesz też sporządzić wniosek samodzielnie, bez pomocy prawnika, jednak w wielu sytuacjach (np. gdy istnieje wątpliwość co do kręgu spadkobierców) pomoc specjalisty okazuje się bezcenna. A co z notariuszem? Kiedy warto się do niego wybrać?

Dział spadku u notariusza

Od 2 października 2008 r. możliwe jest uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia od notariusza. Jest to znacznie szybsza opcja niż składanie wniosku do sądu, dlatego sprawdzi się w przypadku, gdy zależy ci na szybkim uzyskaniu potwierdzenia nabycia praw do spadku. A ile kosztuje taka usługa u notariusza? Maksymalna opłata za sporządzenie protokołu dziedziczenia u notariusza to 100 złotych, z kolei za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50 złotych. Pamiętaj, że u notariusza muszą stawić się wszyscy spadkobiercy, bez wyjątków. Co więcej, nie może być między wami żadnych sporów co do podziału spadku. Notariusz może również odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości położone za granicą lub gdy spadkodawcą jest cudzoziemiec.

A do którego notariusza należy się udać w sprawach spadkowych? Poświadczenie dziedziczenia może przygotować każdy notariusz w kraju, więc nie musisz koniecznie jechać w miejsce, gdzie przed śmiercią mieszkał spadkodawca.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

A jak składać wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku? Taki dokument może złożyć każdy, kto ma w tym jakiś interes prawny. Należy zanieść wniosek do sądu rejonowego, właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Trzeba do niego dołączyć kilka dodatkowych dokumentów, m.in.: skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy czy testament. Musisz również pamiętać o wymienieniu wszystkich spadkobiorców i dołączyć dowody na to, że faktycznie mają prawo do dziedziczenia (skrócone odpisy aktów urodzenia czy aktów małżeństwa w przypadku córek, które wyszły za mąż). Należy również wnieść opłatę sądową w wysokości 100 złotych + 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego.

zostaw komentarz