zasady stawiania przecinków :: temat

Kiedy stawiamy przecinki?

Kiedy stawiamy przecinki, czyli jak okiełznać interpunkcję?

Kilka zasad Przecinki stawiamy w następujących sytuacjach: W zdaniach złożonych podrzędnie, między zdaniem nadrzędnym i podrzędnym, np. Musimy iść na rolki, bo już miesiąc nie jeździliśmy….Kilka zasad 5. Gdzie nie stawiamy przecinków? 6. Gdzie jeszcze? 1. Kwestia upodobania Istnieją dwa typy osób. To znaczy, oczywiście, istnieje więcej typów, ale wydaje się, że jeżeli chodzi o interpunkcję, wyróżnić można dwa zasadnicze podejścia. w temacie , , , , , ,