czy przed gdyż stawiamy przecinek :: temat

Kiedy stawiamy przecinki?

Kiedy stawiamy przecinki, czyli jak okiełznać interpunkcję?

Kilka zasad Przecinki stawiamy w następujących sytuacjach: W zdaniach złożonych podrzędnie, między zdaniem nadrzędnym i podrzędnym, np. Musimy iść na rolki, bo już miesiąc nie jeździliśmy….Być może, ale przekazuje, gdzie miłośnicy przecinków nie powinni ich stawiać. Reguła jest prosta. Przecinka nie ma przed spójnikami. Oczywiście są pewne wyjątki, np. w temacie , , , , , ,