notatnik leży na biurku

Jak powinna wyglądać praca licencjacka?

Kończąc wybrany kierunek studiów i starając się o tytuł licencjata, każdy student zobowiązany jest do napisania odpowiedniej pracy licencjackiej i obronienia jej przed komisją egzaminacyjną, składającą się zazwyczaj z promotora, recenzenta oraz innej, wybranej odgórnie osoby. O ile sama obrona nie należy już do trudnych etapów zdobywania upragnionego tytułu, choć może być ona stresująca, największą pracę włożyć trzeba w przygotowanie dzieła, które zainteresuje czytelnika i zawierać będzie wszelkie niezbędne w wybranym temacie informacje.

1. Znajdź dobry temat

Temat pracy licencjackiej wymyślamy zazwyczaj sami i konsultujemy go następnie z naszym promotorem. Pamiętać należy, że przez cały etap tworzenia to właśnie on jest osobą, która sprawuje pieczę nad tym, co piszemy, z jakich korzystamy źródeł i jak wygląda nasze dzieło na etapie końcowym. To od niego powinniśmy brać wszelkie cenne dla nas wskazówki, dotyczące zarówno technicznego, jak i merytorycznego aspektu pracy, a niniejszy poradnik ma jedynie przypomnieć o najważniejszych kwestiach, które mogły wylecieć nam z głowy.

notatnik leży na biurku

2. Zgromadź materiały

Kluczem do napisania dobrej pracy licencjackiej, po uprzednim wybraniu odpowiedniego tematu jest niewątpliwie zebranie właściwych i zgadzających się z główną myślą tworzonego dzieła źródeł dodatkowej wiedzy, którą stanowią w tym momencie książki polskich oraz zagranicznych autorów, wybrane przez nas na własną rękę lub po konsultacji z promotorem.

niezapisany notatnik

3. Stwórz schemat pracy

Kiedy już wybierzemy temat oraz zbierzemy odpowiednie materiały, powinniśmy stworzyć schemat całej pracy, dzieląc ją na rozdziały i podrozdziały, oraz szacując, czy potrzebne będą nam jakiekolwiek wykresy i zdjęcia.

Dwa pierwsze rozdziały są zazwyczaj teoretyczne i zawierają wiadomości wprowadzające czytelnika do głównej analityczno-praktycznej części dzieła. Powinniśmy pisać je w oparciu o teksty źródłowe, zaznaczając każdorazowo, z jakiej książki korzystamy, aby nikt nie posądził nas o plagiat. Przypisy powinny powstać według konkretnego, dostarczonego przez promotora wzoru, a autorzy i tytuły ich dzieł wymienione muszą być również na samym końcu naszej pracy w tzw. bibliografii.

Ostatni rozdział powstaje zazwyczaj w oparciu o nasze własne badania lub analizy, dlatego też poświęcić powinniśmy mu najwięcej czasu i uwagi. To on jest najważniejszą częścią całej naszej pracy i świadczy o jej wartości.

4. Zadbaj o estetykę

Kiedy cała praca licencjacka zostanie już napisana, powinniśmy zadbać o szczegóły takie jak jej estetyka. Praca powinna być jasna i czytelna, rozdziały prawidłowo wyszczególnione. Czcionka oraz odstępy między wierszami określane są zazwyczaj przez promotora.

Na początku każdej pracy znajdować musi się dokładny spis treści wraz z numerami stron. Następną częścią powinno być wprowadzenie do głównej części naszego dzieła. Na końcu z kolei umieszczamy streszczenie oraz dokładną bibliografię, zawierającą spis książek, z których korzystaliśmy w trakcie pisania.

Każda praca licencjacka może wyglądać podobnie z technicznego punktu widzenia, pamiętajmy jednak, że grunt to słuchać naszego promotora. Różne uczelnie mogą mieć różne wymagania i należy bezwzględnie wziąć to pod uwagę.

komentarze 2

  1. Nylonne Odpowiedz

    Ja miałam pracę licencjacką na poziomie magisterskiej. Miałam dużo stron, własne analizy, badania, wnioski… Ach, kiedy to było… 😉

  2. Atena Odpowiedz

    Każdy podchodzi do tego inaczej i ma inną metodę pracy, więc rady choć cenne nie zawsze mogą wejść w życie

zostaw komentarz