dna biologia niekończąca się opowieść

Czym jest biologia – niekończąca się opowieść….

Niekończąca się opowieść o życiu – tak można by określić, czym jest biologia, której nazwa pochodzi od greckiego bios – życie i logos – nauka „opowieść”. A niekończąca się? Wszak fenomen życia wciąż pozostaje w wielu aspektach dla nas tajemnicą. Pomimo zaawansowanej wiedzy jaką mamy, wiele jest jeszcze do wyjaśnienia i odkrycia.

1. Podział nauk biologicznych

Zatem można powiedzieć, ze biologia to nauka o życiu, o jego przejawach i właściwościach, o jego początku i rozwoju, o jego istnieniu w czasie i przestrzeni, a także o rządzących nim prawach.

Definiując naukę o życiu – biologię, podaje się także przedmiot jej badań, czyli organizmy, i ze względu na te zainteresowania, badania całych organizmów stworzono podział biologii, tzn. systematykę organizmów.

Jednak współczesna biologia dzięki bardzo szybkiemu rozwojowi techniki sięgnęła do poziomu molekularnego organizmów. Coraz częściej korzysta też z osiągnięć innych nauk. Zdobycze matematyki, chemii, fizyki, czy geografii z powodzeniem wykorzystywane są przez biologów dla lepszego poznania życia i jego zagadek.

Biologia staje się więc nauką interdyscyplinarną. Z tego właśnie powodu klasyczny systematyczny podział nauk już nie wystarcza, a coraz większe uznanie zdobywa podział nauk biologicznych uwzględniający poziom organizacji żywej materii.

Współczesna biologia wyróżnia trzy podstawowe poziomy organizacji żywej materii, a tym samym trzy zasadnicze dziedziny biologii: molekularną, organizmalną oraz ponadorganizmalną.

owadożerna rosiczka

2. Biologia molekularna

Biologia molekularna obejmuje genetykę molekularną, cytofizjologię, biofizykę oraz biochemię. To biologia molekularna zajmuję się badaniami podstawowymi, na poziomie cząsteczki. To właśnie biolodzy molekularni – genetycy dokonują najbardziej spektakularnych – medialnych wręcz odkryć, rozszyfrowując ludzkie DNA.

3. Biologia organizmalna

Biologia organizmalna bada życie i rządzące nim prawa biorąc pod uwagę wszystkie organizmy, to tutaj znajdziemy takie dyscypliny jak anatomia,fizjologia, endokrynologia, czy neurologia.

4. Biologia ponadorganizmalna

Biologia ponadorganizmalna to z kolei najbardziej złożona, szeroka dziedzina, zajmująca się poznawaniem życia organizmów w naturalnych skupieniach, ekosystemach i  zależnościami pomiędzy środowiskiem, a organizmami. Ekologia i biogeografia to jej najbardziej znane dziedziny.

5. Jak przenikają się nauki przyrodnicze?

Pamiętajmy jednak, że poszczególne, wyodrębnione przez człowieka, działy biologii przenikają się nawzajem, tworząc złożony system zależności i powiązań. Badania w jednej dyscyplinie muszą brać pod uwagę dokonania innej.  Dobrym przykładem jest tu fitogeografia, która korzysta z danych i wyników ekologii, genetyki, fizjologii roślin, gleboznawstwa, paleobotaniki… lista nauk pomocniczych jest długa.

1 komentarz

  1. Donna Odpowiedz

    Uwielbiam biologię! Żałuję, że nie studiowałam tego kierunku. Może teraz byłabym naukowcem 🙂

zostaw komentarz