na którym palcu nosi się obrączkę (archiwum)

Na którym palcu nosi się obrączki
Psychologia

Na którym palcu nosi się obrączkę? Odpowiedź na to i kilka innych pytań.

Historycznie należałoby wskazać, że najpierw oboje małżonków nosiło obrączki na palcu serdecznym prawej dłoni….Inne ,