gaz do spawania aluminium (archiwum)

Spawanie aluminium
Budownictwo

Jakimi metodami najlepiej spawać aluminium?

To nowoczesna metoda spawania aluminium elektrodą topliwą, która ma postać drutu nawiniętego na szpulę w osłonie gazów obojętnych ? MIG, bądź aktywnych ? MAG…. Spawanie aluminium metodą TIG odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, najczęściej helu, bądź argonu, wydostającego z dyszy uchwytu elektrodowego….Inne ,